Josefův příběh

Kdo by neznal biblický příběh Josefa a jeho bratrů, kteří ho za dvacet stříbrných prodali do otroctví. Závist, žárlivost, pomsta … nic nového pod sluncem! Jako bychom se z dávných dob přenesli do současnosti. Podstatou tohoto příběhu však není kritika špatných lidských vlastností, ale rozuzlení v podobě pokory, odpuštění a odkazu naděje.

Kdo by neznal pojem holokaust, kterým je označováno systematické vyvražďování osob židovského národa nacistickým režimem.

Tato dvě témata spojila skupina mladých lidí v představení, které předvedou žákům základní školy 20. dubna letošního roku na akci Menora v dolnokounické synagoze.

Děj se odehrává v době druhé světové války. Ve vlaku, odvážejícím lidi židovské národnosti do koncentračního tábora, sedí otec se svými dětmi. Ten jim během cesty vypráví příběh o Josefovi a jeho utrpení. Příběh, kterým chce svým dětem dodat víru, že i v této těžké situaci existuje naděje na přežití a novou budoucnost.

Živé vystoupení spojené s loutkovým ztvárněním biblického příběhu a zapojení žáků prostřednictvím vědomostní soutěže bude jistě příjemným zpestřením Menory. Hlavní myšlenkou je však zábavnou formou motivovat děti k zájmu o výuku historie a povzbuzení do budoucna, že pravda a spravedlnost může vítězit nad lží a nenávistí, a že v těžkých zkouškách se vyplatí vytrvat a zachovat si pozitivní postoj.