Anotace: „Rytíři dějin“ je zábavná vzdělávací soutěž pro děti a mládež. Učit se historii ve škole je pro většinu dětí povinnost. Když se děti něco naučí, nemají pocit, že by pro ně měli být naši předci vzorem, protože jim nejsou ničím blízcí. Písničky a moderní zpracování tématu zaujme a motivuje k zamyšlení, jak jsou pro nás historie, tradice a národní hrdost důležité.

Popis: Soutěž má 2 kola. První část proběhne elektronicky. Budou se jí moci zúčastnit tříčlenné týmy ve 3 věkových kategoriích – 1. stupeň ZŠ; 2. stupeň ZŠ/ 1. stupeň víceletého gymnázia; střední školy/ 2. stupeň víceletého gymnázia. Dle výsledků prvního kola budou z každé kategorii porotou vybrána 3 družstva (+ 1 náhradní) pro hlavní soutěž v Dolních Kounicích v klášteře Rosa coeli. Zúčastnit se mohou všechny ZŠ a SŠ z JMK.

Letošní téma: lucemburská a přemyslovská dynastie, období gotiky, klášter Rosa coeli.

Organizátor: neformální skupina mládeže:
Bc.Tabea Kandrnálová – studentka fakulty architektury,
Barbara Schweizerová – studentka pedagogické fakulty a fakulty sportovních studií,
Martin Dvořáček – student právnické a filosofické fakulty,
Marek Krejčík – student fakulty informatiky,
Sara Schweizerová – studentka gymnázia

za finanční podpory Nadace O2 projektu SmartUp.

Postup při soutěži:

 1. Přihlášení na internetu
  Od 1. března budena www.rytiridejin.cz zobrazen přihlašovací formulář do 31. března 2017, po jehož vyplnění se soutěžní týmy budou moci účastnit první části soutěže. Po tomto termínu již nebude přihlášení možné.
 2. Emailové první kolo soutěže
  Od 3. dubna 2017 budou na webu www.rytiridejin.cz zveřejněny úkoly s uzávěrkou 7. dubna 2017, 23.59 hod. Z každé školy se může zúčastnit jakýkoliv počet týmů. V případě, že se při hodnocení na prvních 3 vítězných pozicích umístí ve stejné věkové kategorii 2 týmy ze stejné školy, postupuje pouze lepší z týmů. V každé kategorii bude navíc dle výsledků vybrán čtvrtý, náhradní tým, který bude moci soutěžit pouze při neúčasti některé z trojice vítězných týmů v každé kategorii.
 3. Hodnocení
  Hodnotící komise, složená z pedagogů a členů realizačního týmu, vybere dle výsledků emailového kola do 14. dubna v každé kategorii 3 postupující týmy a 1 náhradní. Informace bude zveřejněna na internetových stránkách soutěže a současně budou týmy informovány telefonicky na mobilní číslo, které uvedly v přihlášce. Každá z přihlášených škol má možnost do hodnotící komise nominovat jednoho učitele své školy.
 4. Soutěž
  Samotná soutěž proběhne dne 22. května 2017 od 10.00 v Dolních Kounicích. Každý tým si z kapacitních důvodů může přivést cca 20 fanoušků (pedagogický dozor se v počtu nezohledňuje).
  Soutěžící týmy se utkají se svými protivníky v jedné ze zdejších historických památek – klášteře Rosa coeli ve třech soutěžních disciplínách:
  1) Na základě shlédnuté muzikálových scének budou hádat, o které historické osobnosti se jedná a zodpoví položené otázky ze života těchto postav a celého historického období.
  2) Prokáží znalosti o památce, ve které se soutěž bude konat.
  3) V rámci smyslové soutěže budou se zavázanýma očima určovat potraviny, které byly používány v daném historickém období.
  Vyhlášení vítězných „rytířů dějepisných znalostí“ proběhne na místě po ukončení soutěže před diváky formou „pasování“ od některého „českého krále“. Pro soutěžící bude připraveno malé občerstvení, pro vítězné družstvo v každé kategorii hodnotné věcné ceny a pro ostatní zúčastněná družstva ceny útěchy.
 5. Soutěžní fanoušků
  Na Facebookové stránce www.fb.com/rytiridejin bude od 1. března do 7. dubna vyvěšena soutěžní anketa, kde mohou fanoušci soutěžit o zvláštní cenu. V anketě budou vypsány všechny soutěžní školy, a losováním bude vybrán jeden z hlasujících pro vítěznou školu, který vyhraje zvláštní cenu a bude se moci zúčastnit finále v klášteře Rosa coeli.

Do soutěže se počítají pouze uživatelé, kteří zároveň s odpovědí na anketu dají svůj „lajk“ stránce Rytíři Dějin.