Benefice pro kluky Forstovy

Muzikál Karel IV – Otec vlasti někteří z vás již viděli. Přesto bude v Dolních Kounicích předveden ještě jednou, tentokrát jako benefiční vystoupení na podporu léčby dvou mladých chlapců, postižených genetickou chorobou.

Honzík a Vojtík Forstovi (18 a 15 let) z Miroslavi, se narodili jako zdánlivě zdraví kluci. V pěti letech se však u nich začalo projevovat svalové onemocnění, které způsobilo, že usedli na invalidní vozíky.

 Všechny dosud lékaři doporučené aktivity (pobyt v lázních, doplňky stravy, cvičení či plavání) pouze zpomalují nepříznivé následky onemocnění. V posledních letech se však objevila možnost experimentální terapie - aplikace kmenových buněk, která je prováděna pouze v zahraničí. Po konzultaci s odbornými lékaři se rodiče rozhodli, že by tuto léčbu, která není hrazena ze zdravotního pojištění, chtěli vyzkoušet. Cena jedné aplikace pro jednoho pacienta je cca 500 tisíc Kč. Odborníci doporučují po určitém období (asi 1 rok) aplikaci zopakovat, což by v tomto případě znamenalo 4 x 500 tisíc = 2 mil. Kč.

Ačkoli se oběma chlapcům rodiče i starší sestra Jana velmi věnují, není v jejich silách našetřit takovou částku. Proto město Miroslav založilo dne 12. prosince 2016 veřejnou peněžní sbírku, ve které mohou přispět ti šťastnější, kterým osud nenadělil takové starosti a kteří s rodinou soucítí. Číslo účtu pro příspěvky je 4462706399/0800. Na účtu veřejné sbírky bylo ke dni 27.12.2016 již  348 980,- Kč, což svědčí o neuvěřitelné sounáležitosti lidí s osudy druhých. Více informací na www.forstovi.cz nebo www.mesto-miroslav.cz.

Podpořit rodinu Forstových chtějí i účinkující v muzikálu Karel IV. - Otec vlasti, Můj domov Dolní Kounice, z.s a firma Megatronic s.r.o. společným uspořádáním benefiční akce, jejíž výtěžek ze vstupného dobrovolného bude věnován na konto výše uvedené veřejné sbírky.

Otec chlapců, pan Přemysl Forst, pochází z Dolních Kounic a jeho pradědeček, pan Hradil, byl v meziválečném období řídícím v kounické základní škole. Nejen pro to, ale i pro pomoc druhému, se na vás těšíme na vystoupení 24. února 2017 v 18.00 v kulturním domě.